Hnědá a černá? To jsou velmi oblíbené barvy na vlasy!

Vítejte na naší stránce. Začněme tím, co je to účes. Účes je určitý způsob úpravy vlasů do jistého tvaru. Účesy a barvy vlasů jsou jedním z nejvýznamnějších prvků, kterým člověk prezentuje sebe ve svém okolí. Jsou ovlivněné módou, kulturním prostředím, okolní společností a mnohé o jeho nositeli vypovídají. Minimálně to, nakolik chce či nechce být středem pozornosti, protože kdo si obarví vlasy namodro, ten asi moc zapadnout nechce a chce právě vyniknout a dělá mu dobře, když na něj lidi koukají.

Člověk odedávna pečoval o svůj vzhled. Nejdříve za pomocí bronzových a kostěných ozdob, později se snažil o celkovou úpravu zevnějšku. Z historie známe vývoj společnosti, mezi rozdíly mezi společenskými třídami, jednotlivé etapy kulturního vývoje společnosti. Oblečení, celková úprava vzhledu, tedy i účes, jsou nedílnou součástí těchto etap. V dobách starověku a středověku existovaly účesy a barvy vlasů pro vyšší vrstvy obyvatel i pro nižší; též i náboženství mělo na vývoj účesů a jejich barvy svůj vliv. Islám a křesťanství začaly vyžadovat krátké upravené vlasy u mužů a dlouhé u žen. Například ostříhání vlasů u mužů bývalo často symbolem jejich konverze k islámu.

černá barva vlasů-muž           Hnědá barva vlasů-žena

 

Až do 19. století byly v Evropě rozšířené složitě zdobené účesy a jejich barvy, a to hlavně u žen, méně již u mužů. Změny ve společnosti, odbourávání starých režimů vedly rychle k diskreditaci veškerých bohatě zdobených stylů a směřovaly k jednoduchým střihům. Tak situace zůstala až do 60. let 20. století, kdy se během významných společenských změn hlavně v západním světě objevily účesy a barvy nové, do té doby neznámé (například dredy apod). Vynález gelu v 80. letech a dalších pomůcek ve vlasové kosmetice později vedl k ještě širšímu výběru různých účesů. Ty se mnohdy staly symbolem různých pop kultur (například emo, afro aj).

 

Vlasy černé barvy-afro


Různé zbarvení vlasů je dáno hlavně geneticky. Jedině tvar a vnitřní skladba melaninových zrn rozhodují o tom, zda vlasy mají barvy tmavé nebo světlou (většinou jde o barvy černá a hnědá). Počet pigmentových zrn ovlivňuje pouze intenzitu zbarvení. Člověk samotný většinou klade důraz na společenskou funkci vlasů - upravuje si účes, barvy a délku vlasů.


Po 85. roku života jsou vlasy téměř u všech lidí naprosto bezbarvé - z důvodu nedostatku melaninu - látky tvořené pigmentovými buňkami. Pokud tyto buňky přestanou fungovat, vlas je bílý. Mnoho lidí se tak trochu “bojí stáří“, a tak si kupují nejrůznější barvy na vlasy, aby to své “vlasové stáří“ oddálili.


Účes vždy hrál vyznanou kulturní a společenskou úlohu. V dobách středověku a raného novověku (hlavně v 18. století) bylo běžné, že muži i ženy nosili dlouhé vlasy. Delší vlasy byly zejména ve středověku jasným symbolem vyššího společenského postavení, bohatství a svobody, zatímco kratší vlasy byly především symbolem podřízenosti a zejména poddanství. Na počátku 19. století a po první světové válce začínají muži v západních kulturách nosit vlasy kratší, zatímco ženy je mají typicky delší (byť na začátku 20. století začala určitá část žen nosit též i vlasy kratší). Byl to přímý důsledek válek, během které se museli muži na frontě vypořádat s řadou nemocí a parazitů a krátký sestřih byl výhodnější z hygienického hlediska. Nošení dlouhých vlasů u mužů se začalo vracet v 60. letech 20. století, kdy se stalo symbolem hippies a politického protestu proti establishmentu. Ke konci 20. století se staly delší vlasy u mužů symbolem určité snahy o nonkonformitu.

Psychologie barvy: hnědá a černá

 

Jako hnědá barva se označují některé tmavší odstíny oranžové. Nicméně ne každý tmavý odstín oranžové musí být označen jako hnědá a ne každá „světle hnědá“ musí být oranžová – do značné míry závisí toto označení na kombinaci jasu a sytosti daného odstínu.

Použití a symbolika hnědé barvy:

  • V barevném značení odporů znamená hnědá barva číslici 1 nebo toleranci ±1%
  • Hnědá symbolizovala nacismus v Nacistickém Německu. Některé nacistické oddíly (např. SA) měly hnědé uniformy.
  • Hnědá je typická barva podzimu a půdy.
  • Hnědá je barva očí.

Hnědá barva je spojena s představou tělesných požitků. Mají ji rádi ti, které ze všeho nejvíc zajímá jejich vlastní pohodlí, ale také lidé unavení a vyčerpaní, kteří touží po odpočinku. Odmítají ji ti, kdo "životem v teplíčku" pohrdají, kdo se chtějí odlišit od průměru, být výjimeční. Vyrovnaný člověk má k hnědé obvykle víceméně lhostejný postoj.


Paruka hnědá

 

Černá patří mezi barvy, které oko vnímá v případě, že z daného směru nepřichází žádné světlo. Tento nedostatek světla může být dán jak neexistencí žádného zdroje, tak tím, že příslušný materiál pohlcuje světlo všech barev, namísto aby některé barvy odrážel. Černý pigment může být také tvořen směsí několika pigmentů, z nichž každý pohlcuje některé barvy, čímž v souhrnu pohlcuje tak velkou část viditelného spektra, že se dá označit za černý.


Tyto dva pohledy vedou k definicím aditivního a subtraktivního míchání barev. Černou barvu je možno chápat jako nejtmavší odstín bílé. Staročeskou variantou "černý" bylo "črný" či "čirný". Slovo pochází z praslovanského (např. slovinsky "črna"), z prabaltoslovanského *kirsnos (např. litevsky "kirsnas") a snad souvisí s indickým kršna.


Černá je nejtmavší barva, vlastně bychom je za barvu ani neměli pokládat. Barvy přece patří světlu a černá tmě. Pokud jí někdo dává přednost, znamená to, že odmítá svůj úděl. Černá je barvou vzdoru a protestu. V testu tato neobvyklá volba vždycky upozorňuje na nějaký závažný vnitřní konflikt. Černá je barvou tmy, symbolem smutku, zániku a smrti. V biblické Apokalypse, která vypráví o zkáze světa, se praví, že slunce "zčernalo jako smuteční šat". Černé šaty, černé vlajky, černé lodní plachty znamenají vždy něčí smrt. Podle řecké báje ohlásil hrdina Théseus před svou plavbou na Krétu, že černé plachty jeho lodi budou nahrazeny bílými, bude-li plavba úspěšná. Smrtelně raněný Tristan ze středověké legendy očekává milovanou Isoldu: bílé plachty mají oznámit její příjezd, černé znamenají, že Isolda na lodi není.


Jestliže bílá znamená v některých kulturách konec spojený se začátkem něčeho nového, symbolizuje zde černá pouhý zánik, pád do nicoty, ze které není návratu. Obecně je to barva neštěstí, smutku, temného tajemství, tabu a magie, ale i zla. Věřilo se, že černá kočka přes cestu přinese smůlu, také spatřit černého havrana bylo zlé znamení, černé slepice sloužily kouzelníkům. Černá patřila Satanovi, knížeti temnot, často ztělesňovanému právě černou kočkou nebo černým kozlem. Satanovi sluhové sloužili černou mši, černá byla barvou hříchu, špatným myšlenkám dodnes říkáme černé. Černá je také barvou moci a chladného násilí. Oblékali se do ní španělští králové a inkvizitoři, černé byly vlajky pirátů i košile fašistů.


Ve středověku ovšem platila černá i za barvu pokory, skromnosti a odříkání se světských radostí: proto byla zvolena pro roucha kleriků a mnichů. I černá má totiž svou dobrou tvář. Ve východních zemích je zase barvou plodnosti. Černé jsou mraky plné deště, který přináší životodárnou vláhu, černá je barva úrodné země. Černá tma je místem klíčení, vznikání. Proto mívají velké bohyně plodnosti - řecká Déméter, Kybela, Isis, Diana z Efesu i indická Kálí, stejně jako mnohdy křesťanská madona, černou tvář.


Černá patří i mezi barvy na vlasy ve spreji a používá se k dekoraci vlasů a těla na plesy, karnevaly, diskotéky, show a všude jinde, kde chcete mít vlasy nebo kůži krátkodobě barevné, konkrétně černé. Barvy se dají kombinovat. Tyto barvy na vlasy ve spreji vaše vlasy nepoškozují a jsou umyvatelné vodou. Obsah černé barvy na vlasy je 75 ml. Barvy kryjí dobře i na světlých vlasech.

 

Černá barva na vlasy ve spreji

 

 

Obarvěte si vlasy třeba dozelena...ale černá a hnědá jsou typické!

Barvy na vlasy ve spreji dokáží neskutečné věci. Vaše vlasy již nemusí mít nudnou přírodní barvu, ale mohou být krásně zelené jako trávník, modré na počest Šmoulů, červené jako rozžhavená kamínka i jiné barvy. Ale samozřejmě nabídku barvy na vlasy ve spreji využijete spíše pro karnevalové účely nebo coby sportovní fanoušci, kdy sáhnete po barvě vašeho oblíbeného týmu. Barvy na vlasy jsou tedy, jak již bylo zmíněno, na dnešním trhu kosmetiky a různých jejich doplňků zastoupeny v široké škále. Záleží už pak jen na vás, jakou značku a kvalitu upřednostníte a která z nich vám bude nejvíce vyhovovat, a to jak po stránce vzhledové, tak i po stránce aplikační a regenerační.

Tak tedy hodně zábavy s barvami na vlasy ve spreji. A pokud hledáte v některém z  e-shopů alternativu za barvy na vlasy ve spreji, pak se nezapomeňte seznámit s širokou nabídkou karnevalových paruk.

Paruka unisex - Hippies - černá - paruka hipies černá je kvalitní dlouhá paruka s korálky. Vhodná pro muže i pro ženy.

 

Paruka unisex - Hippies - černá

 

Paruka dámská - Glamour - hnědá - Taky krásná, viďte??

 

Paruka dámská - Glamour - hnědá

 

Paruka pánská - Barbar hnědá - hnědá paruka s vousy vhodná jako doplněk k převleku barbar, loupežník, neandrtálec, pračlověk...

 

Paruka pánská - Barbar hnědá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Rights Reserved ©2017